Klicka på den stora bilden för en interaktiv karta på Funbeat.se, eller skrolla nedåt och läs på om banan i detalj!

Underlagets fördelning: Asfalt 8 km   Grus 3,5 km   Gräs 2 km   Strandstig 7,5 km

   
Klicka för zoombar karta på Funbeat >>

0 - 2 km

Starten går vid den gamla fotbollsplanen (Järavallen) precis väster om Trelleborgs Golfklubb. De första två km går på på golfbanans fairway-gräs. Vi har en överenskommelse med golfarna att de håller inne med slagen så springer vi inte på greenerna. 🙂
Gräs 2 km
2 - 3,5 km

Vi lämnar golfbanan på en liten gångbro över Albäcksån och sneddar upp till gångbanan som löper parallellt söder om västra infarten. Underlaget är grus och utsikten oändlig.
Grus 1,5 km
3,5 - 4,5 km

När vi kommer fram till Pergo-fabriken svänger vi höger ner mot havet och följer den asfalterade gång- och cykelbanan som leder oss förbi Pergo, Maxi ICA och DUX-lokalerna och fram till Trelleborgs Hamn. Här får vi lämna kustlinjen och bege oss lite uppåt och in mot Trelleborg centrum.
Asfalt 1,0 km
4,5 km - 6 km

Här kommer vi till den första trafikintesiva korsningen. Se upp för långtradarna som ska till och från hamnen :-). Väl förbi övergångsstället har du nu kommit till Travemündeallén med parkkänsla längs vilken vi har julgranar på vintern och de berömda palmerna på sommaren. Har vi tur har palmerna redan kommit på plats. Fortsätt rakt fram på gångbanan längs gatan tills korsningen Hamngatan / CB Friisgatan. Här ska vi till vänster upp i staden och den första vätskekontrollen!
Asfalt 1,5 km
6 - 8 km
Efter lite vätska svänger du höger in på Trelleborgs gågata mitt i lördagshandeln! Bana din väg fram genom shoppare och flanörer och spring rakt genom centrum på Algatan, Östergatan och Östra Förstadsgatan. Vid korsningarna finns trafikvakter för din säkerhet. Vid 7,5 ska du ner i cykeltunneln som leder dig under Östra infarten och ner mot stranden. Direkt när du kommit upp från tunneln igen svänger du ner åt höger mot havet. Vid järnvägsspåren svänger du vänster igen och följer spåren på grusvägen. ca 500 m. Sväng höger in i tunneln under järnvägsspåren. Nu har du sprungit 8 km och kommit till Östra stranden.
Asfalt 1,5 km
Grus 0,5 km
8 - 9,5 km
Efter tunneln svänger vi in mellan husen och följer grusstigen förbi gräsplan och sen nedanför husen på stigen som går precis ovanför stranden. Efter en dryg kilometer här på Östra stranden når du bron över Dalköpingeån. Efter bron följer du den breda grusvägen upp mot gatan och Brosjödal. Där svänger du höger och följer cykelbanan som leder dig förbi campingplatsen Dalabadet.
Strandstig 1,5 km
9,5 - 11,5 km
Vi springer på cykelvägen norr om Dalabadet ända bort till nerfarten till tennisbanorna. Där svänger du ner åt höger och springer rakt mot havet tills du kommer ner till stranden och tar vänster in på strandstigen. Här är växlingen för stafettlaget! Nu springer du nedanför naturreservatet Dalköpinge ängar, fram till den ensamma gården som ligger precis i strandkanten. Runda huset på norra sidan och sedan ner igen och fortsätt på strandstigen till småbåtshamnen Gislövs läge.
Strandstig 1 km
Asfalt 0,5 km
Grus 0,5 km
11,5 - 14 km
Framme i Gislövs läge väntar nästa vätskestation i höjd med mittbryggan i hamnen. Fortsätt rakt fram efter drickat till den östra pirarmen och följ den ut en kort bit tills du kan vika ner till vänster och ut på strandstigen igen. Följ strandstigarna österut och var beredd på lite lös sand i spåren här och där!
Asfalt 0,5 km
Strandstig 2,0 km
14 - 16 km
Strandstigarna fortsätter nu nedanför Modeshög och sen Simmermarken. Här hittar du också den tredje vätskestationen. Vill du hellre springa nere på stranden i vattenbrynet så går det också bra! Njut av sol, vind och vatten!
Strandstig 2 km
16 - 18 km
Bara 5 km kvar nu och vi närmar oss den charmiga lilla byn Böste . Efter Böste bollplan viker vi upp från strandstigen och följer grusvägen in genom byn och de pittoreska husen. När du sprungit genom byn svänger du vänster upp mot vägen. När du kommit upp till den asfalterade cykelbanan är det 3 km till mål och du har en lång raksträcka framför dig.
Strandstig 1 km
Grus 1 km
18 - 20 km
Skönt att få asfalt under fötterna igen efter de mjuka strandstigarna. Rak och fin cykelbana, med härlig utsikt över hav och strandängar.
Asfalt 2 km
20 - 21,1 km MÅL
Sista biten nu! Från fyren i Smyge är det bara en km kvar. Vid hamnkiosken svänger du höger ner i hamnen Smygehuk, förbi rökeriet och därefter en skarp vänstersväng in på upploppet mot målet!
Asfalt 1 km
Gräs 0,1 m